Räkna själv ut eventuellt försörjningsstöd i Hammarö kommun

• Här kan Du själv räkna ut och se hur Du ungefär ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt bistånd. Men det är också många andra faktorer utöver de ekonomiska som påverkar det slutliga resultatet.

• För en vuxen person som inte är samboende men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas norm för ensamstående. Gemensamma hushållskostnader för hushållet påverkas av antalet medlemmar i hushållet.

• Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kontakt med en socialsekreterare.

• Klicka på knappen ”Start” för att starta en beräkning.